مربی آنلاین

با ما در خانه ورزش کنید

امروزه با توجه به مشکلات جامعه و مشغله های زیاد، بسیاری از افراد ترجیح می دهند که در منزل و با شبکه های مجازی ورزش کنند. ناوا این امکان را فراهم کرده تا علاوه بر دسترسی شما به کلاس های ورزشی در منزل ، با برنامه های ورزشی ای که مختص بدن شما طراحی شده اند و با مربی های حرفه ای ورزش کنید. با مربی آنلاین ناوا شما می توانید به دو روش ورزش کنید: 1- کلاس آنلاین به صورت لایو در روز و ساعت های مشخص. 2 دریافت برنامه ورزشی برای کسانی که مشغله بیشتری دارند و زمان مشخصی برای ورزش کردن ندارند.

پس از انتخاب کلاس مورد نظر از جدول زیر، لینک کلاس برای شما ارسال می گردد . پس از فالو کردن ( لینک ارسال شده)، عضو کلاس مورد نظر شده و در روز و ساعت های مشخص شده در جدول به صورت لایو (برنامه اینستاگرام) با مربی خود ورزش می کنید.

پس از خرید برنامه تمرینی ( و یا رژیم غذایی) فایل برنامه به همراه ویدیوهای ورزشی برای شما ارسال می گردد.
* در طی برنامه میتوانید مشکلات و سوالات خود را با مربی در میان بگذارید.

جدول زمان بندی ورزش آنلاین

ورزش آنلاینمربی آنلاینروزهای تشکیلتعداد جلساتساعت تشکیلقیمتخرید
برنامه تخصصیزهره عبدلیبا هماهنگییک ماههباهماهنگی5,000,000ریال
رژیم غذاییزهره عبدلیبا هماهنگییک ماههباهماهنگی3,000,000ریال
برنامه تخصصی + رژیم غذاییزهره عبدلیبا هماهنگییک ماههباهماهنگی7,000,000ریال