نسیم میثمی

رشته :

مربی شنا

مدارک :

  • مربی درجه ۲ شنا
  • ناجی درجه ۱ شنا
  • مربیگری grad a بین المللی از کشور المان با تخصص نوزادان و کودکان و ناجی بین الملل
  • مدرک ابدرمانی بین المللی و فدراسیون شنا و تخصص هیدروتراپی کودکان و بزرگسالان