ندا سلطانی

رشته :

پیلاتس

مدارک :

  • پیلاتس
  • کار با دستگاه
  • آمادگی جسمانی