نازنین طاهرخانی

رشته :

  • اپراتور Cavitation
  • اپراتور LPG

مدارک :

  • مدرک مهارت در کار با دستگاه cellu M6 مدل Endermolab شرکت LPG فرانسه
  • مدرک مهارت در کار با دستگاه Cavitation مدل Alypos شرکت Quanta System ایتالیا
  •  آمادگی جسمانی