مونا علیخانی

رشته :

  • یوگا و پاور یوگا
  • بدنسازی
  • فانکشنال

مدارک :

  • کار با دستگاه
  • یوگا
  • اسپینینگ
  • مدرک فیتنس و TRX از QAL لندن
  • TRX