مرضیه جهانگیری دوست

رشته :

  • اسپینینگ

مدارک :

  • مربیگری بین المللی پاور موزیک IFBB
  • مربیگری بین المللی بوت کمپ IFBB
  • مربیگری بین المللی آکسیس IFBB
  • مربیگری بین المللی هاردکور و فیتنس IFBB
  • مربیگری بدنسازی
  • مربیگری آمادگی جسمانی
  • مربیگری قایقرانی
  • مربیگری اسپینینگ