ماهرخ قاسمي

رشته :

کار با دستگاه

مدارک :

  • آمادگي جسماني و كار با دستگاه از فدراسيون بدنسازي
  • مدرك بين المللي فيتنس