فهیمه کشاورز

رشته :

  • کیک بوکس

مدارک :

  • داور رسمی فدراسیون ورزش های رزمی و مربیگری کیک بوکسینگ
  • مربیگری موی تای زیر نظر فدراسیون ورزش های رزمی
  • مربیگری رسمی آمادگی جسمانی از فدراسیون ورزش های همگانی
  • مربیگری رسمی کراس فیت از کمیته کراس فیت ایران

سوابق :

  • داوری در مسابقات بین المللی ۲۰۱۸ ماکو
  • چند دوره قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از سال ۸۵
  • عضو تیم ملی کیک بوکسینگ در سال ۸۶
  • یک دوره قهرمانی جهان سال ۸۷
  • مقام اول در مسابقات قهرمان قهرمانان در سال ۹۸