غزل داودی

رشته :

  • فری استایل

مدارک :

  • آمادگی جسمانی
  • حرکات ریتمیک
  • ایروبیک