عاطفه باقری

رشته :

  • functional

مدارک :

  • کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
  • مدرک بین المللی TOA
  • مدرک کار با دستگاه بدنسازی
  • مدرک کراسفیت
  • مدرک cx
  • مربی گری درجه ۳ والیبال
  • داوری درجه ۳ والیبال
  • بازیکن والیبال و دارای احکام قهرمانی المپیاد های ورزشی و لیگ کشوری
  • مربی گری درجه ۳ امادگی جسمانی