طناز میرعظیمی

رشته :

شنا

مدارک :

  • مربی درجه ۳ شنا
  • ناجی درجه ۲
  • مدرک بین المللی از کشور آلمان با تخصص نوزادان و کودکان
  • کارشناس تربیت بدنی