صبا رجبی

رشته :

  • باله

مدارک :

  • مدرک مربی گری  باله از آکادمی اسپین
  • مربیگری درجه ۳ بدنسازی از فدراسیون بدنسازی
  • سابقه ۱۰ سال کار کردن در رشته باله و ۵ سال سابقه مربیگری باله