سمیه هشیار

رشته :

کار با دستگاه

مدارک :

  • مربیگری بین المللی ایروبیک آمادگی جسمانی و کار با دستگاه
  • مربیگری بین المللی پروش اندام A و B و C
  • مربیگری درجه B و C فیتنس