رها زمانی

رشته :

اپراتور Xbody

مدارک :

  • مدرک تخصصی تمرینات الکترونیکی (EMS)
  • مربیگری کار با دستگاه
  • هیدروتراپی از فدراسیون پزشکی ورزشی