بهار امینی

رشته :

  • کار با دستگاه
    Xbody

مدارک :

  • مربی گری درجه1 بدنسازی
  • فیتنس
  • Trx
  • Aerobic
  • پیلاتس
  • آمادگی جسمانی