ایلناز پدرام راد

رشته :

  • کار با دستگاه
  • TRX
  • CX
  • Body Pump

مدارک :

  • مربیگری کار با دستگاه
  • مربیگری TRX
  • مربیگری CX
  • مربیگری Body Pump