آرمینا اردلانی

رشته :

  • شنا

مدارک :

  • لیسانس تربیت بدنی
  •  مدرک مربیگری درجه ۳
  • ناجی درجه ۱
  • ۴ سال سابقه در سوپر لیگ شنا
  • ۳ سال سابقه در تیم نجات غریق تیم تهران
  • ۵ سال سابقه در سوپر لیگ راگبی تیم داتیس تهران
  • مدرک آب درمانی و ورزش در اب
  • ۹ سال سابقه نجات غریق و ۶ سال سابقه آموزش تخصصی کودکان